Az (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) jogi alapját az alábbi jogszabályok határozzák meg: – Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR); – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.); – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.); – fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).; – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.). Az adatkezelő személye: Urbán Tamás, mint az urbanltamas.hu, az ebredesmisszio.hu és a keresztenyajandekbolt.com oldalak tulajdonosa és üzemeltetője. Adattárolási és kezelési jogalap: Minden olyan személy (továbbiakban „adatszolgáltató”), aki az adatkezelő bármely, fent megnevezett platformján az adatait megadja, előzőleg az űrlapok erre kijelölt részén jelzi, és ezzel egyidejűleg hozzá is járul ahhoz, hogy adatait az adatkezelő tárolja, és azt bizalmasan kezelve, saját marketing és/vagy információs céljaira felhasználja (hírlevelek, privát üzenetek stb.) Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket: – A regisztrációs, kapcsolatfelvételi és megrendelői űrlapokon megadott minden adatot, beleérteve az IP címet is – regisztrált hozzászólók hozzászólásait és a feltöltött profilképeket, egyéb fotókat, médiatermékeket. – Amennyiben az adatszolgáltató olyan médiatermékeket tölt fel az adattároló platformjaira, hogy azokban beágyazottan szerepelnek egyéb adatok, mint például helymeghatározás, azok is tárolásra kerülnek – hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év. – Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. – A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. – Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége. – Más honlapokról származó beágyazott tartalmak is tárolásra kerülnek. – A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Hol táruljuk ezeket az adatokat: – Számlázási szempontból, eszámla kiállítása esetén, az ott megadott adatok a Billingo (elérhetőség: https://www.billingo.hu) rendszerében lesznek tárolva. – A fent említett honlapokon keresztül megadott adatokat, azok erre kialakított részeiben, tágabb értelemben véve a szabilinux (elérhetőség: https://szabilinux.hu ) és a forpsi (elérhetőség: https://www.forpsi.hu ) szerverein. Bizonyos adatokat, (postacím, e-mail címek) a könnyebb, gyorsabb hozzáférés és egyéb biztonsági okokból az adattároló telephelyén, írásos formában is megőrzünk. Telephely: 5900 Orosháza, Falus Elek u. 13.). Hírlevelek esetében (nevet, lakóhelyül szolgáló város nevét és e-mail címet) a Salesautopilot, és a Mailchimp rendszereiben. – Közösségi felületeinken megadott adatok tárolásáról, az adott felületek üzemeltetői (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest) felelősek, a saját adatvédelmi irányelveik alapján. Az adatok biztonságos tárolásáról: A fentiekben megjelölt szolgáltatók, saját irányelveik szerint maximális biztonságban tárolják az adatszolgáltatók adatait, és harmadik fél részére nem adják ki. Rendszereik leinformálhatóak, biztonságosak. Az adattároló telephelyén őrzött írásos formában tárolt adatok is biztonságban, harmadik fél részére nem hozzáférhető helyen kerülnek tárolásra. A személyes adatokat az Európai Unió területén tároljuk. Meddig tároljuk az adatokat: Az adatszolgáltató által megadott adatok addig kerülnek tárolásra, amíg az adatszolgáltatónak szüksége van rájuk, vagy amíg az adatszolgáltató nem kéri azok törlését. Az adatszolgáltatók jogai: – Az adatszolgáltatónak jogában áll, hogy kérje, adatait töröljük rendszereinkből és minden felületünkről, és ezt mi végrehajtjuk. – Jogában áll kérni, adatainak módosítását is, melyben segítségére leszünk. – Kérheti, hogy megtekinthesse az adattároló által tárolt adatokat, és/vagy, hogy ezeket továbbítsuk neki, vagy egy harmadik félnek, és ebben is a segítségére leszünk. – Tiltakozhat az ellen, hogy adatait üzletszerzés vagy profilalkotás céljára használjuk. Az adatkezelési irányelveink módosítása: Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen irányelveinket szükség esetén, egyoldalúan, bármikor módosítsuk. Erről elektronikus úton értesítjük az érintetteket. Jogérvényesítés lehetősége: Ha az adatszolgáltató úgy érzi hogy nem vagyunk segítségére jogai érvényesítésében, az alábbi szervhez fordulhat: Jogaid érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu Kelt és nyilvánosan megjelent: Orosháza, 2018. május 10. Módosult 2022. november 09.